Optymalizacja VAT w handlu z UE

Dostawy towarów z terytorium kraju zasadniczo podlegają opodatkowaniu VAT w kraju przeznaczenia (art. 23 ustawy o Vat). To z jednej strony zwiększa konkurencyjność cenową, gdyż niweluje ewentualne różnice wynikające z dysproporcji stawek podatku VAT w poszczególnych krajach. Z drugiej strony wiąże się to z obowiązkiem rejestracji sprzedawcy w państwie przeznaczenia dostawy i rozliczania tam podatku VAT. Od tego rozwiązania istnieją jednak wyjątki.

Czytaj dalej

%d bloggers like this: