Informacja o polubownym rozwiązywaniu sporów – nowe obowiązki e-sklepów

W 2016 r. zostanie uruchomiona e-platforma umożliwiająca polubowne rozstrzyganie sporów drogą elektroniczną (ODR – online dispute resolution) bez konieczności fizycznej obecności zainteresowanych stron w jednym miejscu i czasie. Zgodnie  z  dyrektywą,  państwa członkowskie zobowiązane były do jej implementacji do krajowych porządków prawnych w terminie nie późniejszym niż 9 lipca 2015 r. Dla e-sklepów oznacza to dodatkowy obowiązek informowania o ODR. Wiadomość o elektronicznym wariancie polubownego rozwiązywania sporów będzie uzupełnieniem informacji o ADR.

Czytaj dalej

%d bloggers like this: