Europejskie Centrum Konsumenckie źle ocenia polskie e‑sklepy.

Zagraniczni klienci coraz chętniej odwiedzają polskie sklepy internetowe. Dynamika rozwoju sprzedaży transgranicznej zwiększyła się znacząco po zharmonizowaniu prawa konsumenckiego na terenie Unii Europejskiej. Obiecujące perspektywy nie przekładają się jednak na starania polskich przedsiębiorców o pozyskanie międzynarodowych nabywców.

Sygnały ostrzegawcze płyną z Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Polska branża e-commerce, mimo deklaracji otwarcia na klienta z zagranicy, nie dba o ułatwianie kontaktu i nie dopełnia należycie obowiązków informacyjnych nałożonych przepisami prawa.

Czytaj dalej

%d bloggers like this: