Zmiany w przepisach dotyczących VATu we Włoszech

Od 01.01.2017 zgodnie z dekretem wchodzą w życie zmiany dotyczące sposobu rozliczania VATu we Włoszech

Nowe obowiązki sprawozdawcze VAT

1. Nowe kwartalne raportowanie VAT [Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute]
Od początku roku 2017 roku spółki VAT zarejestrowane we Włoszech będą zobowiązane do przekazywania włoskiemu fiskusowi danych zawartych w fakturach wydanych i otrzymanych.
Informacje, które należy podać to: dane identyfikacyjnych stron, data i numer faktury, baza podatkowa, stosowana stawka VAT, kwota VAT i rodzaj transakcji.
Dane muszą być składane drogą elektroniczną przed ostatnim dniem drugiego miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą. Nieprzesłanie raportu lub błędy w sprawozdaniu może wiązać się z naliczeniem kary w wysokości między 25€ a 25,000€.

2. Nowe kwartalne obliczenia VAT [Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA]
Od początku roku 2017 roku, zostanie wprowadzony nowy kwartalne sprawozdanie VAT. Dane muszą być składane drogą elektroniczną przed ostatnim dniem drugiego miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą. Brak sprawozdania jest zagrożone karą w wysokości między 5€ a 50,000€.

Zwolnienia z obowiązków sprawozdawczych VAT

Od 01.01.2017 zostaną anulowane następujące zobowiązania:
1. Roczny Raport sprzedaży i lista zakupów [Spesometro]
2. Miesięczne Rejestry zakupów towarów i usług UE [Modello Intra 2]
3. Roczny raport „Czarnej Listy”

Modyfikacje obowiązków sprawozdawczych VAT
Roczny termin zwrotu podatku VAT za rok 2016 pozostaje bez zmian [koniec lutego 2017]. Roczna deklaracja zwrotu VAT za rok 2017 będzie musiała być złożona pomiędzy 01.02.2018 i 30.04.2018.

%d bloggers like this: