W Rumuni podstawowa stawka VAT spadnie z 24 do 19 proc.

Firmy, które prowadzą działalność handlową na rynku rumuńskim powinny przygotować się do nadchodzących zmian.  Od 1 stycznia 2016r podstawowa stawka VAT zmniejszy się z 24 do 20 proc, a od 2017r spadnie do 19 proc.
Niższy VAT ma w założeniu pobudzić wzrost gospodarczy, ale ta decyzja wiąże się też zwiększeniem deficytu państwa.
Również od 1 stycznia zmniejszy się na Rumuni podatek od dywidend. Osoby fizyczne i prawne otrzymają natomiast fiskalną amnestię. Taka strategia jest precedensowa w całej Unii Europejskiej.

Z ciekawością obserwujemy nadchodzące zmiany i obawiamy się drugiego Budapesztu w Warszawie.

%d bloggers like this: