Rusza unijna platforma do rozstrzygania konfliktów w e-commerce

Przypominamy, że na początku 2016r. prace rozpocznie e-platforma ODR. Ustawa o prawach konsumentach nakłada na sprzedawców obowiązek informowania o możliwości e-mediacji za pośrednictwem ODR oraz polubownych rozwiązaniach sporów ADR.

Jak poinformować klienta o ADR?

Informacje o ADR powinny znaleźć się w widocznym miejscu witryny sklepowej (tak, by klient mógł się z nimi zapoznać zaraz po wejściu do e-sklepu), np. w zakładce „Prawa konsumenta”. Szczegółowy zapis musi znaleźć się również w regulaminie sklepu.

Przykładowa informacja na stronie sklepu:

“Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu możliwe jest złożenie przez klienta wniosku o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595”.

Informacja o ORD

Już wkrótce podobną informację będzie trzeba przygotować w odniesieniu do ODR. E-platforma będzie łączyć sprzedawcę, klienta oraz sądy polubowne i instytucje mediacyjne. Niezadowolony klient wniesie skargę za pośrednictwem platformy ODR, ta powiadomi o skardze sprzedawcę. Konsument i sprzedawca ustalą, który podmiot ADR będzie pomocny w ich sprawie.

Informacja powinna być zamieszczona w widocznym miejscu w e-sklepie. Na stronie sprzedawcy powinien znaleźć się również link do platformy ODR.

Uwaga! Przedsiębiorca będzie zobowiązany informować konsumenta o platformie ODR także w chwili, gdy ten złoży reklamację oraz w każdej ofercie wysyłanej e-mailem.

%d bloggers like this: